Tra cứu tuyển sinh 10

Nếu số báo danh bắt đầu bằng số không thì khi điền vào tra cứu không điền số 0 đằng trước. Ví dụ thí sinh có số báo danh là 010203 thì chỉ cần điền 10203 để tra cứu.

*Đây chỉ là số liệu tham khảo. Để biết chính xác quý phụ huynh có thể đến trực tiếp trường để xem.