Kể từ năm học 2024-2025. Quý PHHS muốn tra cứu điểm tuyển sinh 10

Xin vui lòng truy cập địa chỉ website: http://tc.tiengiang.edu.vn hoặc bấm vào đây

Xem hướng dẫn tra cứu điểm tuyển sinh tại đây